Projectes de ciutat

Pla d'Escolarització Extensiva - PEE

Autor: Comissió del PEE
Àmbit: Escolarització
El Pla d'Escolarització Extensiva és un recurs que serveix per a escolaritzar els infants i joves als diferents centres de la ciutat de manera equilibrada i afavorint la cohesió social. Hi col·labora el municipi de Porqueres
Imatge
.

Espais Globals: Espai Nadó i Espai Familiar

Autor: Equip Educatiu de La Balca - Centre Educatiu Municipal 0-3 anys
Àmbit: Personal i social.
Els Espais Globals són espais socioeducatius i de relació per a famílies i els seus infants que ofereix La Balca - Centre Educatiu Municipal a tota la població del municipi. Oferim Espai Nadó per a famílies amb infants de 0 a 1 any i Espai Familiar per a famílies amb infants d'1 a 3 anys.
Imatge
.

Projecte Toni

Autor: Centres de secundària del municipi
Àmbit: Ciutat, emprenedoria
Tenim Oportunitats, Necessitem Idees, o dit d’una altra manera, Projecte TONI, és el nom del treball sobre emprenedoria que realitzen de forma coordinada els quatre instituts de Banyoles, amb el recolzament del Servei d’Educació i la col·laboració de diverses entitats del municipi.
Imatge
.

Vine a la Balca

Autor: Servei d'Educació i La Balca. Col·laboren les escoles de la ciutat.
Àmbit: Escolarització
Vine a la Balca! és un programa que es desenvolupa en el context de l'escola bressol orientat a la preparació de l'entrada a l'escola dels infants que no han estat escolaritzats durant l'etapa de 0-2 anys i a les seves famílies. S'ofereix prioritàriament a famílies que necessiten un suport específic en la seva incoporació al sistema educatiu o en les funcions parentals.
Imatge
.

Atenció a la diversitat

Autor: Servei d'Educació, UEC Banyoles, Ins Pere Alsius, Ins Josep Brugulat, Ins Pla de l'Estany
Àmbit: Educació
Els programes d’atenció a la diversitat són recursos formatius adreçats a alumnes d’educació secundària obligatòria que necessiten un procés d’ensenyament–aprenentatge més pràctic i fora de l’àmbit del centre. Es tracta d’una escolarització compartida de manera que, essent alumnat del centre de secundària, durant unes hores surten del centre per a realitzar activitats manipulatives i de coneixement de l’àmbit prelaboral.
Imatge
.

Eduquem en Família

Autor: Les AMPA dels centres educatius de la ciutat i el Servei d'Educació
Àmbit: Social i ciutadania. Formació i coneixement
Cicle de xerrades i activitats formatives que, al llarg del curs escolar, es porta a terme a diferents espais de la ciutat i que està organitzat i coordinat per les AMPA de tots els centres educatius de la ciutat amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles.
Imatge
.

BANYOLES ETS TU!

Autor: La ColActiva
Àmbit: Ciutat, emprenedoria
Banyoles ets tu! és un programa que vol desenvolupar actituds transformadores, actives i compromeses amb la ciutat en els nens i nenes del primer curs del Cicle Superior de Primària, des d’una proposta innovadora. Està impulsat per professionals de la plataforma la ColActiva (www.lacolactiva.cat), i rep finançament del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.
Imatge
.