AMiPA

L’AMIPA és l'Associació de mares i pares d’alumnes de La Balca.

Els objectius de la nostra AMiPA són, bàsicament, donar suport a les famílies i a l’escola bressol, promoure i col·laborar en activitats educatives del centre, col·laborar en l’organització de la festa de fi de curs participar en el Consell Escolar – Consell de Participació de La Balca, i en el disseny del projecte educatiu i de centre. Normalment fem una assemblea durant el primer trimestre del curs on donem a conèixer tot allò que fem, actualitzem els pares i mares delegats de grups, renovem la junta i fem pluja d’idees sobre allò que ens agradaria fer durant el curs.Podeu contactar amb l’AMiPA a través del correu electrònic.