Programes de Diversificació Curricular, modalitat Projectes singulars (ESO)

Els Projectes Singulars i les Aules Obertes són les dues modalitats de programes de diversificació curricular que els centres ofereixen a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que per assolir els objectius i continguts clau d’etapa requereix d’una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

 

Concretament els Projectes Singulars s’adrecen a l’alumnat de 3r i 4t i permet que puguin realitzar el 40% del seu horari fent activitats fora del centre. El Servei d’Educació col·labora en la cerca d’empreses i entitats del territori que vulguin acollir aquest alumnat i oferir una formació des d’un punt de vista més pràctic i proper a l’entorn laboral. Així mateix, vetlla per la creació d’una borsa d’empreses i el seu bon funcionament.

Organitza: instituts d'educació secundària

 

Col·labora: Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles i empreses del territori.

 

Fitxa del recurs: