Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) Banyoles (ESO)

UEC Banyoles és una Unitat d’Escolarització Compartida que oferim als joves, preferentment escolaritzats a 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria, que per les seves característiques necessiten d’una intervenció especialitzada, basada en un acompanyament més personalitzat i un aprenentatge més pràctic i manipulatiu.  La  UEC Banyoles es va posar en funcionament el curs 2006-2007 gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Banyoles i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les competències en matèria educativa de les administracions locals.

La gestió i direcció pedagògica de la UEC Banyoles és a càrrec de l’Associació Educativa Vall del Terri, mitjançant un procediment de concurs obert,  una entitat social sense ànim de lucre amb una llarga experiència en el treball amb joves en situació de risc d’exclusió.

Organitza: Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles.

 

Gestiona: Associació Educativa Vall del Terri.

972  171442

gerencia@valldelterri.org

 

Fitxa del recurs: