Oficina Municipal d'Escolarització - OME

L'escolarització és un dels molts elements que té la ciutat per avançar cap a una ciutat educadora, oberta, cohesionada i cívica.

L'escola bressol, l'educació infantil i primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius, els cursos d'alfabetització, els cursos d'idiomes, els estudis musicals, universitaris, etc., són diferents propostes educatives que ofereix la ciutat per tal que la formació i l'educació siguin realment un procés al llarg de tota la vida.

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)Aquest servei que ofereix l'Ajuntament de Banyoles, en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, vol facilitar l'escolarització al municipi, informant i donant suport a la ciutadania.

El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya estableix que "Les oficines municipals d'escolarització actuen en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria" i n'estableix les funcions.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per a:

  • Informar-vos sobre el procés de preinscripció i matriculació: conèixer els centres educatius de la ciutat, l'oferta formativa en general, places ofertades, criteris de baremació, documents a presentar, consulta de llistes...
  • Formalitzar la preinscripció al servei d'escola bressol municipal, a educació infantil i primària i a educació secundària obligatòria (ESO)
  • Demanar qualsevol assessorament relacionat amb l'escolarització dels vostres fills i filles a la ciutat

Què cal fer per escolaritzar-se?Entre març i abril el Departament d'Educació estableix un període de preinscripció ordinari especialment adreçat a tots els alumnes que al proper mes de setembre s'han d'escolaritzar a P3 o a 1r d'ESO. També és el moment en què es pot demanar un canvi de centre. Des de l'any 2020 la preinscripció ordinària es formalitza de manera telemàtica, per mitjà del web habilitat pel Departament d'Educació. Des de l'OME oferim un punt de suport per a informació bàsica per a realitzar aquest tràmit.

El període no ordinari comprèn des del moment en què finalitza el període ordinari (fora de termini) i un cop iniciat el curs i durant el transcurs del mateix (matrícula viva). Cal adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolatizació (OME) de l'Ajuntament de Banyoles per a formalitzar una sol·licitud de plaça escolar o preinscripció en qualsevol moment d'aquest període.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA que cal portar per formalitzar la preinscripció:

  • Llibre de família
  • DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal

Fora del període ordinari

Quan un alumne arriba a la ciutat fora del període ordinari ha de fer la preinscripció escolar. En aquests casos no s'apliquen els criteris d'admissió d'alumnes i s'escolaritza en funció de les places escolars existents amb la valoració de la comissió de garanties d'admissió, que és permanent al llarg del curs.

El model d'acollida escolar a Banyoles es centralitza a l'OME. Les famílies s'han d'adreçar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Banyoles per tal de formalitzar una sol·licitud de plaça escolar o preinscripció. En el mateix moment es concerta una entrevista amb una professional de l'Equip d'Atenció Psicopedagògica (EAP), del Departament d'Educació. Aquesta trobada de la família i infants o joves amb l'EAP permet una anteció més personalitzada vers les seves necessitats educatives i una millor orientació.

L'assignació fora del període ordinari es fa en Comissió de Garanties d'Admissió, un òrgan col·legiat presidit per la inspecció educativa del Departament d'Educació, que compta amb l'assistència de les direccions dels centres de primària i secundària, representants de pares, professionals de l'EAP, Ajuntament i l'OME.

OME - Servei d'Educació

Ajuntament de Banyoles
Psg. Indústria, 25
Tel. 972 581848
educacio@ajbanyoles.org