Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Pla d'Escolarització Extensiva (PEE)

El Pla d'Escolarització Extensiva (PEE) és un dels principals elements que ens permet fer de Banyoles una ciutat cada vegada més educadora.

Des del curs 98-99 a Banyoles es porta a terme el Pla d'Escolarització Extensiva (PEE), un recurs que serveix per a escolaritzar els alumnes als diferents centres de la ciutat de manera equilibrada i afavorint la cohesió social, tant a primària com a secundària i al llarg de tot el curs escolar.

Hi participa la comunitat educativa dels centres escolars de Banyoles i Porqueres, el Departament d'Educació i els Serveis Educatius del Pla de l'Estany, l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Porqueres, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, l'Àrea de Benestar Social, i compta amb el suport d'entitats i associacions.

Amb el PEE hem aconseguit:

  • Unes aules més equilibrades.
  • Major integració i cohesió social dels alumnes i les famílies.
  • Facilitar el procés d'ensenyament i aprenentatge.
  • Programes de reforç escolar a tots els centres públics.
  • El desenvolupament d'un Pla Educatiu d'Entorn.
  • El reconeixement del PEE com una bona pràctica.

El Consell Escolar Municipal, en el plenari de data 20 d'octubre de 2021, i a proposta de la Comissió de Planificació, aprova refermar el compromís adoptat l'any 2002 amb el Pla d'Escolarització Extensiva. Elaborem un document que, un cop aprovat, es tramet al Departament d'Educació.

L'any 2023, amb motiu de la celebració dels 25 anys del Pla, publiquem el llibre El Pla d'Escolarització Extensiva. 1998-2023: vint-i-cinc anys d'experiència en l'equilibri escolar a Banyoles, escrit per Anna Roura i Mireia Martí i editat per l'Ajuntament de Banyoles. Aquest document és un testimoni d'un pacte de ciutat que ha esdevingut l'eina bàsica de planificació a la ciutat i un model d'èxit i inspirador.

Altres referències:

Document marc del PEE - Xavier Besalú i altres, 2002

Tríptic de la jornada Estratègies per a una ciutat inclusiva, amb motiu del 20 aniversari del PEE.

Article El Pla d'Escolarització Extensiva: el cas de Banyoles. Anna Roura i Mireia Martí (2019) Temps d'Educació, núm. 56.