Pla d'Escolarització Extensiva (PEE)

El Pla d'Escolarització Extensiva (PEE) és un dels principals elements que ens permet fer de Banyoles una ciutat cada vegada més educadora.

Des del curs 98-99 a Banyoles es porta a terme el Pla d'Escolarització Extensiva (PEE), un recurs que serveix per a escolaritzar els alumnes als diferents centres de la ciutat de manera equilibrada i afavorint la cohesió social, tant a primària com a secundària i al llarg de tot el curs escolar.

Hi participa la comunitat educativa dels centres escolars de Banyoles i Porqueres, el Departament d'Educació i els Serveis Educatius del Pla de l'Estany, l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Porqueres, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, l'Àrea de Benestar Social, i compta amb el suport d'entitats i associacions.

Amb el PEE hem aconseguit:

  • Unes aules més equilibrades.
  • Major integració i cohesió social dels alumnes i les famílies.
  • Facilitar el procés d'ensenyament i aprenentatge.
  • Programes de reforç escolar a tots els centres públics.
  • El desenvolupament d'un Pla Educatiu d'Entorn.
  • El reconeixement del PEE com una bona pràctica.

Descarregar Document