Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Serveis

A La Balca oferim diferents espais d’atenció i suport a la petita infància i la família.

Serveis exclusius pels usuaris del servei d'escola bressol 

ESCOLA BRESSOL (matí i tarda)
És un servei educatiu on treballem amb una metodologia activa basada en espais educatius i en l’infant com a protagonista. Oferim 74 places que s’assignen mitjançant un procés de preinscripció a infants entre 0 i 3 anys. En aquest moment, hi ha pendent d'autorització per part del Departament d'Educació la posada en funcionament de noves places, que elevaran l'oferta a un total de 107 places.

SERVEI ACOLLIDA
Espai de rebuda per a les famílies que no poden acompanyar els infants a l’hora de l’inici de l’escola.

SERVEI MENJADOR
Inclou el dinar i el descans dels nens i nenes durant la franja del migdia fins la tarda. S’ofereix servei de càtering.

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2023-2024

Inici curs: 12 de setembre 2023.
Finalització curs: 24 de juliol de 2024.
Festius locals: 23 d’octubre de 2023.
Dies de lliure disposició: 13 d'octubre de 2023, 7 de desembre de 2023, 12 de febrer de 2024 i 25 de juny de 2024.
Dies d’escola tancada: 27, 28 i 29 de desembre de 2023, 5 de gener de 2023 i 28 de març de 2024.

Serveis oberts a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys de la ciutat de Banyoles

SERVEI DE JOC I MOVIMENT (tarda)
És un espai obert a tots els infants entre 1 i 3 anys que vulguin gaudir d’un espai socialitzador per jugar amb altres nens i nenes i en un entorn ben estimulant. Aquest espai es porta a terme a les tardes, amb una freqüència d'un o dos dies a la setmana. Per assistir-hi només cal posar-se en contacte amb La Balca.

ESPAI NADÓ I ESPAI FAMILIAR 
Són espais psicoeducatius de trobada i entre mares i pares i els seus infants amb la finalitat de compartir experiències i inquietuds i aprofundir en l’educació dels fills i filles. L’Espai nadó s’adreça a famílies amb infants fins a un any i l’Espai familiar a famílies amb infants fins a 3 anys. Per a participar-hi només cal posar-se en contacte amb La Balca.

Les sessions es porten a terme els dimartsde forma quinzenal, de 2/4 de 10 a 11 del matí, fins a finals de maig. Estan obertes especialment a les famílies i infants que no estan escolaritzats a escola bressol  Tota la temporada té un cost simbòlic de 10€. En aquests espais, les famílies podreu aprofundir en les necessitats de la petita infància i les estratègies d'acompanyament i educació conscient. 

ESPAI PARES I MARES
És un espai de formació, aprenentatge i intercanvi, on es programen activitats formatives adreçades a famílies de les quals se’n fa difusió a nivell de ciutat.

VINE A LA BALCA
Vine a La Balca! és un programa que es desenvolupa en el context de l’escola bressol, similar a l’Espai Familiar, i orientat a la preparació de l’entrada a l’escola dels infants que no han estat escolaritzats durant l’etapa de 0-2 anys i les seves famílies. Aquest programa s’ofereix especialment a les famílies que desconeixen el funcionament de l’escola, que tenen fills que poden presentar alguna necessitat específica en la seva entrada a l’escola o que poden necessitar un suport en el desenvolupament de les seves funcions parentals. Inicialment el programa s’ofereix a les famílies que l’EAP entrevista durant l’anàlisi prèvia a la preinscripció a l’escola i posteriorment les famílies s’inscriuen a l’OME i a les escoles simultàniament durant el procés de preinscripció a l’escola.

Preus Curs 2023-2024 

Escola Bressol (de 3/4 de 9 del matí a 12 del migdia i de 3/4 de 3 a 5 de la tarda)

La plaça d'escola bressol municipal està finançada per l'Ajuntament de Banyoles, la Generalitat de Catalunya i l'aportació de les famílies mitjançant les quotes establertes pels preus públics detallats a continuació.

El curs 2022-2023 la Generalitat de Catalunya assumeix la part del cost del servei d'escolarització que fins ara han satisfet les famílies pel que fa als infants del tercer curs del primer cicle d'educació infantil (I2) de setembre a juny, tal com recull l'Acord marc signat per les entitats municipalistes i la Generalitat de Catalunya l'1 d'abril de 2022 i la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Les ordenances municipals actuals (última modificació per acord de JGL de data 27 de maig de 2024) ja recullen aquesta situació i en el seu redactat especifiquen el següent: "Els infants d'i2 estan exempts del pagament del preu públic de les quotes mensuals o quotes mensuals bonificades en concepte d'escolarització dels mesos de setembre a juny." (punt 14.12)

 • Matrícula o despeses de gestió administrativa: 171,00€
 • Quota mensual (de setembre a juliol): 171,00€
 • Quota mensual bonificada (de setembre a juliol): 130,00€
 • Acollida (7:45h a 9h):
 • Fix, per mes: 33,70€
 • Esporàdic, per hora: 4,10€

Servei Menjador

 • Dinar (de 12  a 15 h):
 • Fix, per dia: 6,70€
 • Fix - discontinu, per dia: 7,35€
 • Esporàdic, per dia: 8,15€

Berenar (16 h):

 • Fix, per dia: 1,10€
 • Fix - discontinu, per dia: 1,10€
 • Esporàdic, per dia: 1,10€

Servei de joc i moviment

 • Fixa, 1 hora diària, dos dies a la setmana per mes: 14,00€
 • Esporàdica, 1 hora, tres dies a la setmana per mes: 21,00€
 • 1 hora esporàdica: 4,50€ 

Serveis globals

 • Espai nadó (semestral): 10,00€
 • Espai familiar (semestral): 10,00€
 • Espai pares i mares: Gratuït

 

Aquest preus públics han estat modificats per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2024. Seran vigents a partir del curs 2024-2025.

El servei d'escola bressol està subvencionat per:

     

 

Bonificacions als preus públics

Per sol·licitar la quota bonificada cal tenir en compte els llindars econòmics de la unitat familiar que s'especifiquen a continuació:

Número de membres computables Renda anual màxima unitat familiar *
2 14.148,95 €
3 19.590,85 €
4 22.856,00 €
5 26.121,14 €
6 29.386,28 €
7 32.651,42 €
8 35.916,57 €

* Llindars econòmics calculats a partir d'una fórmula que utilitza com a referent l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fixat periòdicament per la Generalitat de Catalunya.