Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Ideari

Missió

La missió del Servei d'Educació és promoure les potencialitats educatives que ofereix la ciutat, per tal d'afavorir el creixement de les persones al llarg de tota la vida i millorar la seva qualitat de vida, de manera conjunta amb els diferents agents de la ciutat.

Visió

El Servei d'Educació treballa amb la visió de:

 • fer de Banyoles una ciutat cada vegada més educadora, tot desplegant els principis de la Carta de Ciutats Educadores com a principis bàsics, d'acord amb un model de ciutat desitjable i compartit.
 • esdevenir un servei de referència en matèria educativa i formativa al municipi i a la comarca, amb voluntat de treball compartit i millora contínua.

Valors

Els valors que orienten la tasca del Servei d'Educació són:El diàleg, el debat, la participació i la cooperació en la manera de fer, perquè pensem que els projectes han de ser compartits.

 • Treballar tot cercant el diàleg, la participació i la cooperació amb la comunitat educativa per arribar a compromisos conjunts.
 • Estar oberts a les propostes, necessitats i inquietuds que plantegi la realitat de cada moment.
 • Crear i promoure espais de debat i de treball conjunt.

El compromís social, tot entenent l'educació com a mecanisme integrador de la pluralitat i promovent una visió col·lectiva per damunt de les visions individuals.

 • Atendre les persones de manera personalitzada i oferint el millor assessorament possible.
 • Tenir en compte la necessitat de les persones a formar-se al llarg de tota la vida, des dels més petits als més grans.
 • Promoure la visió de municipi en la presa de decisions.
 • Promoure accions que afavoreixin la inclusió a través de l'educació.
 • Tenir en compte la sostenibilitat de les decisions a nivell social, mediambiental i econòmic.

El treball en equip

 • Treballar per l'harmonia, la confiança i el bon clima entre companys.
 • Recolzar la tasca dels companys i companyes de l'equip.
 • Compartir tasques, cooperar i donar-nos suport mutu sempre que sigui necessari.

La professionalitat

 • Avaluar les actuacions, establir protocols, revisar-los i millorar-los.
 • Incorporar millores a les diferents línies de treball del Servei
 • Formar-se aprofundint en coneixements tècnics i administratius, experiències d'altres municipis, etc.
 • Treballar amb objectivitat, integritat i coherència, equitat, transparència, responsabilitat, proactivitat, i amb la màxima eficàcia i eficiència possibles.

El Blog del servei d'educació

El blog neix amb la voluntat d'esdevenir una eina de difusió del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, per a tota la comunitat educativa de Banyoles i comarca i totes aquelles persones interessades en temes educatius.Els objectius principals del nostre blog són:

 • Difondre el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles i els seus projectes i actuacions
 • Informar de l'actualitat del Servei d'Educació i de les activitats que es realitzen a la ciutat
 • Publicar notícies, articles d'opinió, experiències, etc.
 • Difondre les bones pràctiques educatives que porten a terme els centres i altres entitats de caràcter educatiu de la ciutat
 • Oferir un espai de participació

Aquests objectius s'emmarquen en l'article 19 de la Carta de Ciutats EducadoresEl municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que suposa seleccionar, entendre i tractar el gran cabdal d'informació actualment disponible, la ciutat educadora facilitarà recursos a l'abast de tothom.