Institut Josep Brugulat

Ctra. Figueroles, 19
17820 Banyoles
Tel. 972 571 431
b7000330@xtec.cat

web Institut Josep Brugulat

Codi de centre: 17000330

Estudis

ESO
Batxillerat: 
Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials
Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 
Gestió administrativa
Fusteria i moble
Manteniment electromecànic
Instal·lació i moblament
Cicle Formatiu de Grau Superior: 
Administració i finances
Mecatrònica industrial
Disseny i moblament

Altres educació secundària obligatòria i postobligatòria