Institut Josep Brugulat

Ctra. Figueroles, 19
17820 Banyoles
Tel. 972 571 431
b7000330@xtec.cat

web Institut Josep Brugulat

Codi de centre: 17000330

Estudis

ESO
Batxillerat: 
Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials
Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Gestió administrativaFusteria i mobleManteniment electromecànicInstal·lació i moblament
Cicle Formatiu de Grau Superior: Administració i financesMecatrònica industrialDisseny i moblament

Altres educació secundària obligatòria i postobligatòria