Institut Pla de l'Estany

C/ Jaume Farriol i Montserrat, 34
17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 93
b7006666@xtec.cat

web Institut Pla de l'Estany

Codi de centre: 17006666

Estudis

ESO
Batxillerat: 
Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials
Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Atenció a persones dependents (Dual) 
Cures Auxiliars d'Infermeria
Cicle Formatiu de Grau Superior: 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (Dual)

Altres educació secundària obligatòria i postobligatòria