Institut Pere Alsius i Torrent

Sardana, 142
17820 Banyoles
Tel. 972 57 09 91
b7000305@xtec.cat

web Institut Josep Brugulat

Codi de centre: 17000305

Estudis

ESO
Batxillerat: 
Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials
Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
Conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural
Cicle Formatiu de Grau Superior: 
Animació d'activitats físiques i esportives

Altres educació secundària obligatòria i postobligatòria