Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2021-2022

Portes obertes i reunions informatives

Preinscripcions P3 (famílies d’infants nascuts l’any 2018)

Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles. Dimecres 3 de març, a les 8 del vespre. Reunió en línia, trobareu l’enllaç en aquest mateix espai. Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització us informarem sobre aspectes bàsics del procés de preinscripció.

 

Portes obertes a les escoles. L’atenció presencial requerirà demanar cita prèvia a través del lloc web o telèfon de cada centre

Escola de la Vila “Baldiri Reixac”: a partir del dia 5 de març, presentació des de la pàgina web de l’escola.  Atenció presencial en hores convingudes.

Escola la Draga: 9 de març, a les 7 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 10 de març, a partir de les 5 de la tarda, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Pla de l’Ametller: 26 de febrer, a les 8 del vespre, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. De l’1 al 14 de març, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Can Puig: 11 de març, de 6 a 7’30 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 12 de març atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Camins: 4 de març, de 6 a 7 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 6 de març, de 10 a 12 del matí, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Casa Nostra: 27 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, atenció presencial amb cita prèvia. Tel. 972570966 - http://www.escolacasanostra.cat/ 

 

Portes obertes als instituts

Institut Brugulat
Web: https://sites.google.com/insbrugulat.cat/portes-obertes-2021/
Data i hora de videoconferència: 11 de març a les 19:00h i a les 20:30h
Contacte: b7000330@xtec.cat - 972 571431

Institut Pere Alsius
Web: https://agora.xtec.cat/iesperealsius/
Data i hora videoconferència: dilluns 8 març a les 19.00h i a les 20.30h 
Contacte: b7000305@xtec.cat  - 972 570991

Institut Pla de l'Estany
Web: https://agora.xtec.cat/iespladelestany/portada/curs-2021-22-jornada-de-portes-obertes-preinscripcio-i-matricula/
Data i hora de videoconferència: 4 de març a les 19:00h i a les 20:30h
Contacte: b7006666@xtec.cat  - 972580793

     ESO Casa Nostra
     Web: http://www.escolacasanostra.cat/
     Visites personalitzades, atenció presencial amb cita prèvia.
     Contacte: casanostra@escolacasanostra.cat - 972 570966

 

Qui s'ha de preinscriure?

 • Alumnat nascut l'any 2018, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2009, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre

 

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

 

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Document d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

Quan les sol·licituds de preinscripció es fan per a 1r d’ESO o bé per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció cal tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest codi el podeu demanar al centre actual o bé a través del web del Departament d’Educació.

La documentació acreditativa que justifica els criteris de prioritat s'haurà de presentar, de manera telemàtica, els dies 25 i 26 de març.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • La matricula es farà de manera virtual.
  Calendari (pendent de resolució)

Presentació de sol·licituds al segon cicle d'educació infantil i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds a educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

Presentació de documentació: 25 i 26 de març

Matrícula per alumnes preinscrits a segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria amb plaça assignada: del 21 al 28 de juny

 • Oferta inicial de places: 11 de març
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d'abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 28 de maig
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juny

Criteris i puntuació

Criteris generals

 • Existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o bé el pare, la mare o tutor/a legal hi treballa: 40 punts.
 • Proximitat (només es pot al·legar un criteri): 

Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (a Banyoles, a infantil i primària, és zona única): 30 punts.
Domicili laboral dins l'àrea de proximitat: 20 punts.

 • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a, pare, mare o tutor/a legal, germans o germanes acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Condició de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat.