"Per què és important deixar fer a l’infant?" Un article de l'Equip Educatiu de La Balca

13/01/2023

Com a professionals o com a pares i mares, moltes vegades ens fem la pregunta de com acompanyar els nostres infants en els processos d’aprenentatge. Els protegim massa? Com ajudar-los a créixer? Què necessiten? Com a adults tendim a pensar que els infants creixen massa ràpid i moltes vegades escoltem la frase “ S’ha fet gran de seguida!” És molt important i necessari recordar que els infants han de créixer i els hem de deixar créixer, han de seguir el seu procés evolutiu. Són persones que estan en procés de formar la seva identitat i una personalitat pròpia i individual.

En aquesta primera etapa de 0-3 anys els infants fan avenços molt importants i significatius en un curt període de temps. Aquesta etapa és molt important per adquirir un bon i harmònic desenvolupament personal i individual. Un factor molt important i necessari és l’acompanyament de l’adult cap a l’infant, un acompanyament respectuós amb una mirada de complicitat, seguretat, d’estima i confiança cap a l’infant i sempre tenint en compte el seu procés evolutiu. A mida que l’infant creix, adquireix més autonomia de moviment i més seguretat. D’aquesta manera aconsegueix les seves metes i objectius, “fer les coses per un mateix”.

Què entenem per ”fer les coses per un mateix?” En ocasions, els adults tendim a fer les coses pels infants i no deixem el temps suficient perquè ho puguin realitzar i superar. Això passa sobretot quan pensem que hi pot haver un cert perill i es poden fer mal. En aquestes ocasions és essencial acompanyar l’infant amb una certa distància, posant una mirada atenta i animant-lo en els seus moviments. Com a adults no volem que es facin mal i intentem evitar certes situacions de perill. Hem de confiar i creure en les habilitats dels infants, transmetent-los seguretat perquè visquin aquests moments des de la calma i la normalitat,  sense anticipar-nos a allò que ells poden fer.

Un dels exemples que ens trobem a l’aula és quan un infant vol pujar o baixar la rampa per després pujar les escales. Ens col·loquem al seu costat, amb una distància prudent, i l’acompanyem en el seu repte, animant-lo amb paraules amables i clares en tot moment. D’aquesta manera l’infant se sent més segur, acompanyat per l’adult i és una manera d’ajudar-lo a ser més autònom i a adquirir nous moviments. L’infant mostra una gran expressió d’alegria i emoció després d’haver superat per ell mateix aquest repte.

Un altre exemple de vida quotidiana el trobem quan els adults acostumem a apropar les joguines o objectes que l’infant vol aconseguir, sense deixar el temps suficient perquè de forma autònoma ho pugui aconseguir, explorant la manera de poder arribar a l’objecte. És essencial i necessari que nosaltres, com a adults, deixem l’espai i el temps necessari perquè els infants puguin adquirir  eines, recursos i aprenentatges sense interferir en les seves accions si no és imprescindible.  Amb  un acompanyament des d’aquí, l’infant adquireix més autonomia personal, augmenta la seva autoestima i crea una imatge positiva d’ell mateix. L’ajudem en el camí cap al seu desenvolupament com a persona lliure i individual, aportant-li seguretat i confiança en ell mateix i des de l’escola observem tots els progressos que van vivint durant aquest temps.

A l’escola proporcionem als infants diferents espais on es poden relacionar i interactuar amb el grup d’iguals i amb les educadores: explorar, manipular, observar i conèixer l’entorn més proper i les diferents alternatives que li proporciona. A més, a través de les rutines es van creant vincles de qualitat i respecte per tal que se sentin capaços de construir la seva identitat i autonomia personal. Verbalitzar les accions i moviments que l’infant porta a terme l’ajudarà a anticipar i interioritzar allò que succeirà, i li aporta confiança i seguretat.

El desenvolupament en els infants passa per diferents etapes. En aquestes etapes els infants van adquirint de manera natural el moviment i la postura corporal, aprenen a mantenir l'equilibri del cos en funció de l’acció que realitzen, descobreixen recursos i estratègies cognitives per aconseguir el seu objectiu. Podem observar el  desenvolupament harmònic i natural del moviment i la seva evolució.

Els aprenentatges són de qualitat quan s’han realitzat autònomament. Hem de deixar que els infants assoleixin els seus reptes i interioritzin els recursos i estratègies de forma natural per aconseguir-ho.

L’Equip educatiu de La Balca

El BlogVeure'n més

Cercador

Historial