Vine a la Balca


Vine a La Balca! és un programa que es desenvolupa en el context de l’escola bressol, similar a l’Espai Familiar, i orientat a la preparació de l’entrada a l’escola dels infants que no han estat escolaritzats durant l’etapa de 0-2 anys i les seves famílies. S’ofereix prioritàriament a les famílies d’infants que desconeixen el funcionament de l’escola i que poden necessitat un suport específic en la seva incorporació al sistema educatiu o en les seves funcions parentals.

Es tracta d'una proposta que dóna suport al Pla d'Escolarització Extensiva i es coordina amb un treball en xarxa entre el Servei d’Educació, La Balca, Servei d’Educació, EAP, el Pla d’Immigració i les escoles.

El programa Vine a La Balca es desenvolupa durant el darrer trimestre del curs escolar previ a l’inici de P3, és a dir, d’abril a juny.


Les famílies que hi participen es comprometen a:
- Participar en un espai de treball conjunt mares o pares i fills/filles, durant dues hores, els dijous d’abril a juny
- Portar a La Balca el seu fill o filla durant dues hores els divendres

Durant aquestes sessions es treballen habilitats parentals, hàbits d’higiene, alimentació i descans, es reflexiona al voltant de la funció de l’escola, els drets i deures i es tracten situacions pràctiques que viuran en la seva escolarització. Al final del programa s’acompanya les famílies a conèixer les escoles on escolaritzaran els seus fills, on són acollides per l’equip de mestres d’educació infantil i creen els primers vincles.

Aquest programa s’ofereix especialment a les famílies que desconeixen el funcionament de l’escola, que tenen fills que poden presentar alguna necessitat específica en la seva entrada a l’escola o que poden necessitar un suport en el desenvolupament de les seves funcions parentals. Inicialment el programa s’ofereix a les famílies que l’EAP entrevista durant l’anàlisi prèvia a la preinscripció a l’escola i posteriorment les famílies s’inscriuen a l’OME i a les escoles simultàniament durant el procés de preinscripció a l’escola.
Objectius principals:
- Donar a conèixer i reforçar el valor de l’escola i les seves funcions
- Reforçar habilitats parentals
- Fomentar hàbits d’higiene, alimentació i descans en els infants
- Facilitar l’apropament i la creació de vincles amb l’escola de referència
- Reflexionar sobre drets i deures dels infants i les famílies
- Crear un espai on compartir experiències i construir referents

Persones de contacte:
Anna Roura i Mireia Martí (Servei d’Educació)
Mercè Busquets (La Balca)

Telèfons: 972 58 18 48 i 972 57 35 36
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org
Enllaços: http://educacio.banyoles.cat