Servei d'educació
Ajuntament de Banyoles
Servei d'educació - Ajuntament de Banyoles

La ciutat de Banyoles forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores des del 26 de juny de 2000, data en la qual es va aprovar la seva adhesió a la xarxa de ciutats educadores per acord en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Des d’aquest compromís, les ciutats educadores treballem perquè l’educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, promoció econòmica, etc., perquè entenem l’educació com un procés integral que ha d’implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

Donem importància al valor afegit que podem atorgar a les nostres actuacions, si reflexionem, compartim i intercanviem experiències amb altes ciutats. Per aquest motiu formem part, des de la seva creació l’any 2017, de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines, que té per objectius principals:

  • Compartir experiències entorn a aquest model i els objectius de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora. Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la Carta entre els municipis de les comarques gironines.
  • Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
  • Tenir en compte les línies de treball de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores per a determinar els compromisos i propostes de la Xarxa Gironina i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa.

Enguany correspon a la ciutat de Palafrugell l’organització de la trobada anual que realitzem des de la XCEGC, programada pel divendres 15 d’octubre. I ho fa amb la jornada 1.000 dies per aprendre a descobrir el món, que pren com a tema central l’educació de 0 a 6 anys i la importància que aquesta té en la lluita contra les desigualtats des de l’etapa més primerenca de la vida.

La xerrada anirà a càrrec de la Laura Malavasi, pedagoga i formadora italiana que ha treballat en algunes situacions difícils i amb diferents cultures. La seva trajectòria l'ha portada a tenir una visió contemporània i transgressora de l'educació 0-6 anys. Després de la xerrada hi haurà diferents grups de treball i per acabar es posaran en comú les conclusions a les quals hagi arribat cada grup.

La jornada finalitzarà amb un dinar i una visita a les escoles Bressol del municipi de Palafrugell.

Més informació i inscripcions a: http://educaciopalafrugell.cat/

Programa de la jornada.

 


“El sueño va sobre el tiempo: agujeros negros y ondas gravitacionales”

A càrrec de Tomàs Andrade, astrofísic de la Universitat de Barcelona

Dissabte 9 d’octubre, a les 7 de la tarda al Museu Darder.


Iniciem un nou curs amb molta energia i ganes de continuar treballant per l’educació de totes les persones i la ciutat i, alhora, engegar nous projectes i dinàmiques. I ens fa especial il·lusió presentar-vos l’equip del Servei d’Educació. Recentment hem incorporat a l’equip el tècnic del Pla Educatiu d’Entorn Banyoles Porqueres, Jordi Serradell. A principis d’any vam incorporar la Dolors, que porta els temes administratius i l’Anna i la Mireia continuem gestionant els diversos programes i projectes. També comptem amb l’equip de conserges. Entre tot@s, i amb el suport de la nostra regidora, Ester Busquets, treballem amb i per la ciutadania.

Volem oferir-vos aquest espai del blog i obrir-vos la porta a que ens feu arribar totes aquelles informacions que vulgueu difondre o compartir amb la comunitat educativa i amb totes les persones que ens visiteu i ens llegiu.

També volem donar-vos les gràcies per ser-hi, per comprendre, col·laborar, participar, escoltar,... accions que ens permeten anar creixent conjuntament com a equip i també de manera individual com a persones.

Bon inici de curs!

Jordi, Dolors, Anna i Mireia


El passat dimarts vàrem tenir l’oportunitat de compartir una jornada de treball amb Fernando Fantova, en el marc del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024. La Jornada Banyoles 2030: les persones i el seu benestar, organitzada per la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Banyoles,

Fantova ens va reptar a evolucionar professionalment i també en coneixement, fent especial incidència en quatre conceptes clau: entramat de serveis professionals de benestar. Des de la proximitat, que ens facilita el contacte directe amb la ciutadania, hem d’entendre cada un dels serveis professionals que oferim com un dret universal, és a dir, com una part dins d’un entramat social format per molts altres serveis (salut, serveis socials, educació, esports, habitatge, ocupació, cultura, etc.).

Podeu llegir les idees principals que Fernando Fantova extreu d’aquesta conferència al post Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea” , publicat al seu blog personal.


L’Oficina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac organitza una sèrie de tallers i xerrades, dirigides als centres educatius de secundària, emmarcades en quatre serveis: Servei generalista d’informació, Servei de mobilitat internacional, Servei d’informació sobre formació ocupacional i feina i el Punt de Salut Jove.

Podeu consultar l’oferta d’activitats des d’aquest enllaç.


Des del Servei d’Atenció Integral (SAI) a les persones LGTBI del Pla de l’Estany, es fa difusió de la jornada "Promovent una salut inclusiva i competent per a les persones LGBTI", organitzada per la Universitat de Girona, en el marc del projecte europeu Open Doors.

Open Doors és un projecte internacional de recerca, formació i sensibilització en l’àmbit de la salut, que es desenvolupa a través d’un consorci d’universitats i organitzacions LGTBI de cinc països europeus: Bulgària, Hongria, Itàlia, Polònia i Espanya.

La jornada es farà el proper 27 de setembre, de forma presencial a la facultat d’infermeria i medicina de la Universitat de Girona, i també es podrà seguir en línia i en directe, amb inscripció prèvia en ambdós casos. Aquí podeu descarregar-vos el programa de la jornada.


El passat 19 de setembre va fer 100 anys del naixement del filòsof i pedagog brasiler Paulo Freire, un dels educadors més importants del segle XX. Va dedicar la seva vida a l'educació alliberadora i a l'alfabetització de les persones sense accés a la cultura. Va promoure una educació basada en el respecte, el diàleg, lla creativitat i la reflexió. Pedagogia de l'oprimit és una de les seves obres de referència. Recollim algunes de les seves frases:

“Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma de crítica.”

“L’objectiu fonamental de l’educació és la desocultació de la realitat.”

“Educadors i educands, en educació com a pràctica de llibertat, són simultàniament educadors i educands els uns dels altres.”

“Educar exigeix saber escoltar.”

“Educar exigeix respecte vers l'autonomia de la persona que s'educa.”

“L'educació no canvia el món, sinó que canvia les persones que canviaran el món.”

 

Més informació:

Paulo Freire com a persona, en el centenari del seu naixement, a El diari de l’educació

Paulo Freire, ensenyem estimant, a Catorze.cat

Paulo Freire, un dels pedagogs més influents del segle XX, a Lliçons de pedagogia

Imatge extreta de: https://lliconsdepedagogia.cat/ca/Presentacio-3

 


En el marc del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024, l’Ajuntament de Banyoles organitza una jornada de treball per encarar els reptes de futur en l’àmbit de l’atenció a les persones i com donar-hi resposta.

La sessió comptarà amb la presència de Fernando Fantova, expert en polítiques socials i serveis socials. “Reptes de futur de l’atenció a les persones: serveis socials, comunitat, polítiques integrades” és el tema de la conferència que ocuparà bona part de la jornada. Després, hi haurà una dinàmica de treball.

Dimarts 21 de setembre, a les 9 del matí a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles. La jornada finalitzarà a les 2 del migdia.

Programa de la jornada.

Us animem a participar-hi!


Aquest passat dilluns, 13 de setembre, ha començat un nou curs escolar. L’inici de curs és un moment clau d’incorporació de nou alumnat als centres educatius. Es tracta de famílies que han anat arribant al municipi al llarg dels mesos d’estiu, que venen a viure a la nostra ciutat i que formaran part de l’entramat de la comunitat educativa, augmentant-la i enriquint-la. Aquest estiu hem rebut més de 30 sol·licituds de plaça escolar, repartides entre educació infantil, primària i secundària obligatòria.

En el marc del Pla d’Escolarització Extensiva, a la ciutat de Banyoles i des dels inicis del Pla fa més de vint anys, una de les mesures que despleguem és un model orientat a reforçar la tasca d’acollida i orientació a totes les famílies que arriben al municipi i que sol·liciten plaça escolar pels seus infants. El model d’acollida consisteix en centralitzar totes les sol·licituds, tant fora de termini (durant l’estiu i fins a l’inici del curs escolar) com de matrícula viva (durant el curs escolar), a l’OME – Oficina Municipal d’Escolarització. Seguidament, es programa una entrevista amb una professional de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

                    

Aquesta entrevista esdevé un requisit indispensable abans de l’assignació. El fet de realitzar les entrevistes dins l’Ajuntament, a l’OME, facilita la ubicació de les famílies i els tràmits que han de fer quan arriben al municipi, com pot ser l’empadronament i la sol·licitud de plaça escolar. D’altra banda, l’entrevista té un doble objectiu: conèixer l’infant, la detecció de possibles necessitats educatives i l’orientació a la família en el procés d’escolarització fora de termini. La informació prèvia recollida durant l’entrevista facilita la tasca d’assignació a la comissió de garanties d’admissió, que es farà d’acord amb els criteris acordats garantint l’escolarització equilibrada.

L’informe del Síndic de Greuges “El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar” (2021) estableix com un dels cinc nivells d’intervenció dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar “La detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques” i fa incidència en la importància dels sistemes d’informació municipal com un dels àmbits claus dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar (Síndic,2021:15), així com el paper de les OME amb relació a l’accés a la informació i acompanyament a les famílies (Síndic,2021:16). En el nostre cas, hem apostat per un model combinat OME (administració local) i EAP (administració educativa.)

En aquest sentit, un cop més cal remarcar la importància de la filosofia de treball en xarxa que recull el Pla d’Escolarització Extensiva i de les mesures que se’n deriven. Un benefici a curt i llarg termini per a la cohesió social i la convivència a la nostra ciutat.


El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres durant el curs passat van signat l’impuls del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) per reforçar el Pla Educatiu d’Entorn.

El Pla Educatiu d’Entorn Banyoles – Porqueres es va iniciar l’any 2005 amb la signatura d’un conveni a tres bandes amb els dos ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. El Pla d’Entorn va néixer com a resposta al treball en xarxa existent a través del Pla d’Escolarització Extensiva i a les necessitats que plantejava l’acció educativa al voltant d’infants i joves del territori. El Pla d’Entorn tenia com a finalitat vincular el dins i el fora de l’escola, coordinar i impulsar accions educatives en els diferents àmbits de la vida dels infants i els joves.

Una de les accions del Pla Educatiu d’Entorn que han donat més fruit i han arrelat al territori són la Intervenció Socioeducativa als barris de Canaleta i Can Puig, iniciada l’any 2005 amb una important implicació de l’escola i l’Associació de Veïns de Canaleta que va portar l’any 2011 a l’adquisició d’un local per part de l’Ajuntament de Banyoles que actualment s’ha convertit en un dels Socioeducatius, coordinat per Serveis Socials.

També ha arrelat fortament al territori l’acció que el Pla Educatiu d’Entorn va iniciar amb el nom de Casals lingüístics i que va anar transformant en un model de lleure inclusiu, amb la participació de diferents activitats d’estiu, i que des de fa uns anys s’ha concretat amb el programa Lleure per a Tothom, que promou la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats de lleure d’estiu.

El Pla Educatiu d’Entorn va estar en ple funcionament fins l’any 2010-2011. A partir d’aquest moment l’Ajuntament de Banyoles va prescindir de la figura de coordinació tècnica i posteriorment la Generalitat va disminuir significativament l’aportació de recursos econòmics. Amb aquest context el Pla Educatiu d’Entorn va veure disminuïda la seva capacitat d’acció i fins aquest curs ha anat mantenint com ha pogut les diferents accions que en formen part.

A partir del curs 2020-2021 el Departament d’Educació dona un nou impuls als Plans Educatius d’Entorn amb la implementació dels Programes de Millora de les Oportunitats Educatives (PMOE). Aquest programa ha aportat al territori una dotació de més de 60.000€ que es destinen principalment a la contractació d’un tècnic per a la dinamització del Pla d’Entorn, mesures per facilitar l’accés al lleure i per donar suport a l’estudi.

Anirem informant sobre com es desenvolupa al territori.

 

Més informació:

https://educacio.banyoles.cat/inici/id/8411/pla-educatiu-dentorn-banyoles-porqueres-treballem-per-la-cohesio-social-des-del-2004

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-millora-oportunitats-educatives/

Pàgina 6 de 182Primera   Anterior   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Següent   Última   

Cliqueu per obrir el Glossari de sigles

 

 

Tràmits Educació

Documents
 Titol 
Calendari escolar 2021-2022Descarrega
CARTA DE CIUTATS EDUCADORESDescarrega
Infografia protocol COVID - Què fer?Descarrega
PLÀNOL ZONIFICACIÓ 2017Descarrega
Preguntes freqüents sobre el Pla d'Escolarització ExtensivaDescarrega