Preinscripció a educació secundària postobligatòria

Requisits

Per accedir al batxillerat cal estar en posessió del títol de graduat en l'educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent.

Per accedir als cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

Portes obertes per a l'educació post obligatòria

Pendent.

Avançament de dates de presentació de sol·licituds

Batxillerat: del 20 al 26 d’abril de 2022

Cicles de formació professional de grau mitjà. Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que encara està cursant l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació estableix dos terminis de presentació de sol·licituds:

  • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa 4t d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril de 2022
  • Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig de 2022

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 17 al 23 de maig? de 2022

Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny de grau superior: del 25 al 31 de maig de 2022