Blogs Banyoles

El Pla d'Escolarització Extensiva

El Pla d'Escolarització Extensiva (PEE), un pla que promou l'escolarització equilibrada al municipi i que va néixer el curs 1998-1999, és el marc a partir del qual hem anat desenvolupant i fent créixer les accions educatives des del Servei d'Educació.

És un pla que vetlla per l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socials i culturals desfavorides als diferents centres de la ciutat. Es desenvolupa des del curs 98-99. Hi participen tots els centres educatius de Banyoles i Porqueres, Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal, Pla d'Immigració del Pla de l'Estany, Departament d'Ensenyament i entitats. El ple municipal de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar una moció de suport al PEE el 26 de novembre de 2001 i el Consell Escolar Municipal el 19 de juny de 2002.

EL PLA D'ESCOLARITZACIÓ EXTENSIVA

En la línia de ciutat educadora, al municipi de Banyoles, fruit d'un important treball en xarxa que desenvolupem conjuntament l'Ajuntament i les entitats socials i educatives, esportives, culturals i d'altres àmbits, portem a terme nombrosos programes que vetllen per la formació de les persones i el benestar social de la comunitat.

Aquest conjunt de programes tenen com a finalitat promoure una educació integral i de qualitat per a tot l'alumnat, la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i l'ús de la llengua catalana.

Actualment, el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments hem manifestat la voluntat de continuar col·laborant en el desenvolupament d'aquests programes mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració amb un petit finançament per part de la Generalitat, després d'uns anys sense dotació econòmica.

En aquesta nova etapa, doncs, els programes que desenvolupem en el marc del Pla d'Escolarització Extensiva, conjuntament amb la comunitat educativa i les entitats socials i culturals del municipi, són els següents (anotem PEEBP als programes que s'ha originat en el marc del Pla Educatiu d'Entorn):


 PLA EDUCATIU D'ENTORN
Descripció

Fruit del PEE vam poder desenvolupar l'anomenat Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres (PEEBP) a partir del curs 2005-2006, mitjançant un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Banyoles i Porqueres, amb el qual vam desplegar tot de programes formatius, dins i fora de l'educació formal, en la línia i complementant el PEE.

Destinataris

Tot l'alumnat del municipi de Banyoles

Coordina

Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles i totes les entitats participants

Finançament

Recursos humans de totes les entitats participants. Aportació econòmica de l'Ajuntament de Banyoles i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

    

TALLERS DE SUPORT A L'ESTUDI - SECUNDÀRIA (PEEBP)
Descripció

Anteriorment, el Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres havia ofert dos tallers de suport a l'estudi a cada centre de secundària. Actualment s'ofereix un taller a cada institut a través del Programa d'Acompanyament a Secundària que impulsa Càritas.

Destinataris

Aquest taller s'ofereix des de cada institut a l'alumnat al qual la comissió del projecte considera que pot ésser profitós i que accepta participar-hi. S'ofereixen 10 places per a cada institut.

Coordina

Es fa un seguiment del desenvolupament del programa mitjançant una comissió formada per un representant de cada centre, la coordinadora de Llengua i Cohesió Social del Pla de l'Estany del D. Ensenyament, la tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles i l'entitat Càritas.

Finançament

Actualment es finança a través de Càritas

 

SERVEI D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA - SIE (PEEBP)
Descripció

Anteriorment, el Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres havia ofert tallers de suport a l'estudi a cada centre de primària de Banyoles i Porqueres. Actualment s'ofereix un taller conjunt per a tots els centres i que es porta a terme des de les instal·lacions de Càritas.

Destinataris

Alumnat de primària de les escoles de Banyoles i Porqueres. 25 places.

Coordina

Es fa un seguiment del desenvolupament del programa mitjançant una comissió formada per un representant de cada centre, la coordinadora de Llengua i Cohesió Social del Pla de l'Estany del D. Ensenyament, la tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles i l'entitat Càritas.

Finançament

Aportació econòmica de l'Ajuntament de Banyoles i petita subvenció del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA (PEEBP)
Descripció

El Pla Català d'Esport a l'Escola és un pla que té com a objectius el suport a la constitució de l'associació esportivo-cultural dels centre escolars, la planificació coordinada d'activitats esportives de cap de setmana amb aquestes associacions, el foment d'activitats extraescolars, la formació dels alumnes o exalumnes dinamitzadors, la formació pel coordinador d'esports nomenat pel centre i establiment d'un "full de ruta esportiu" de l'alumnat.

Destinataris

Alumnat de secundària

Coordina

El Consell Esportiu del Pla de l'Estany coordina el Pla, del qual en formen part tots els centres educatius de la comarca.

Finançament

Anteriorment, el Pla Català d'Esport a l'Escola havia comptat amb una important dotació econòmica que provenia d'Esports i Educació de la Generalitat de Catalunya. Actualment es finança amb molts menys recursos.

 

TALLERS DE FAMÍLIES (PEEBP)
Descripció

Es tracta de tallers adreçats a les mares de l'escola, especialment d'origen estranger, amb la finalitat de crear vincles, donar suport en l'aprenentatge de la llengua, fomentar el coneixement de l'escola i el seu funcionament i de l'entorn. Inicialment el Pla Educatiu d'Entorn Banyoles-Porqueres havia fomentat la creació de tallers de famílies a cada centre escolar. Després d'un breu parèntesi, l'AMPA de l'escola Pla de l'Ametller va reprendre els tallers impulsant el Sakhanu, amb molt d'èxit i posteriorment també ho han fet l'AMPA de l'Escola Can Puig i més recentment les AMPA de les escoles de La Draga i Baldiri Reixac.

Destinataris

Mares i pares de les escoles, especialment d'origen estranger.

Coordina

Cada AMPA. Hi participen mares voluntàries i amb el suport d'algun/a expert/a.

Finançament

Les pròpies AMPA.

   

 

PROJECTE ROSSINYOL (PEEBP)
Descripció

Des de fa vuit cursos, impulsem el Projecte Rossinyol en conveni amb la Universitat de Girona, un projecte de mentoria inclusiva que es proposa establir una xarxa de col·laboració entre estudiants de la UdG (amb el rol de mentors) i alumnes d'origen estranger dels centres de Banyoles i Porqueres amb la finalitat d'afavorir la integració social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu.

Destinataris

Alumnes d'origen estranger dels centres de Banyoles i Porqueres; actualment es prioritza l'alumnat de secundària. 10 places.

Coordina

Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles, Coordinadora de Llengua i Cohesió Social del Pla de l'Estany del Departament d'Ensenyament i Universitat de Girona.

Finançament

L'Ajuntament de Banyoles hi aporta recursos humans i una petita dotació econòmica i UdG i Departament d'Ensenyament hi aporten recursos humans.

 
 

 

AULA D'ESTUDI (PEEBP)
Descripció

Ofereix als estudiants de la zona un servei i un espai d'estudi amb uns horaris especials d'obertura en època d'exàmens. Es realitza amb la col·laboració i coordinació de la Biblioteca Comarcal i l'Oficina Jove Cal Drac del Pla de l'Estany, de l'Àrea de Joventut.

Destinataris

Joves estudiants

Coordina

Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles

Finançament

Ajuntament de Banyoles

 

ACTIVITATS DE LLEURE I CULTURA (PEEBP)
Descripció

Amb aquest concepte agrupem diferents tipus d'activtats: per una banda, les activitats de lleure que la Coordinadora de Lleure del Pla de l'Estany, en conveni amb l'Àrea de joventut de l'Ajuntament de Banyoles, ofereix a tots els infants del municipi, i per altra banda, les places reservades per a infants i joves amb situacions especials que reserven l'Aula de Teatre i l'Escola Municipal de Música, procurant incidir en la igualtat d'oportunitats.

Destinataris

Infants i joves derivats pels professionals de la zona. 10 places com a màxim

Coordina

Àrea de Joventut, Àrea de Cultura i Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles

Finançament

En els seus inicis el PEEBP havia aportat recursos econòmics per afavorir la participació d'infants amb risc d'exclusió social tant en les activitats de lleure com culturals. Actualment aquestes places es financen des de les mateixes entitats o regidories.

 

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA (PEEBP)
Descripció

També formen part d'aquest conjunt de programes que complementen el Pla d'Escolarització Extensiva un conjunt d'accions destinades a promoure la lectura. Aquestes accions poden anar variant al llarg dels cursos, des d'accions per apropar els infants i joves a la Biblioteca Pública, a obrir la biblioteca dels centres escolars, fer accions al carrer per Sant Jordi, impulsar i reforçar projectes de lectura als centres (sofà de lectura, apadrinaments, etc.) L'acció més rellevant a nivell de ciutat és Penjats per la lectura, que ofereix un seguit d'accions al carrer durant la diada de Sant Jordi.

Destinataris

Alumnes dels centres de Banyoles i Porqueres.

Coordina

Coordinadora LIC de Llengua i Cohesió Social del Pla de l'Estany del Departament d'Ensenyament conjuntament amb la comunitat educativa i ll'Ajuntament de Banyoles

Finançament

Inicialment comptava amb finançament del Pla Educatiu d'Entorn i actualment es porta a terme amb el personal coodinador i alguns voluntaris. Col·laboració de les associacions de comerciants.

   

 
FUTBOL NET
Descripció

El programa FUTBOL NET de FFCB és una proposta metodològica pel treball dels valors entrenant als nois i les noies en el diàleg i la autogestió i prenent el futbol com a eix i centre d'interès. Pensem, precisament, que per tot allò que té de motivador i pol d'atracció del futbol entre la població jove, és una proposta potent de formació dels joves en actituds i valors de relació.

Destinataris

Joves de 12 a 16 anys

Coordina

Ajuntament de Banyoles

Dinamitza

Fundació SER.GI

Finançament

Conveni entre la Fundació Barça i la Diputació. L'Ajuntament de Banyoles aporta la coordinació tècnica i els espais. 

ESPORTS AL CARRER
Descripció

El programa Esports al carrer és una proposta impulsada per l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Porqueres. Consisteix en organitzar diverses trobades al voltant de diversos esports en una plaça del poble que s'omple de sorra, i en altres espais al carrer, a l'aire lliure, amb la finalitat de promoure un espai de trobada i la realització conjunta d'activitat esportiva amb un caràcter totalment popular. Es porta a terme la primera quinzena de juliol. Hi col·labora l'AMPA de l'escola. Amb els anys s'ha convertit en un autèntic punt de trobada, festiu, amb una gran participació, on realment es viu l'esport al carrer.

Destinataris

Infants i joves de 6 a 20 anys

Coordina

Ajuntament de Porqueres

Dinamitza

Àrea d'esports de l'Ajuntament de Porqueres o col·laboradors

Finançament

Ajuntament de Porqueres

 

TARDES ESPORTIVES PER A JOVES
Descripció

Consisteix en una oferta esportiva durant les tardes del dimarts, dimecres i dijous. L'activitat s'adreça a joves que estudien educació secundària obligatòria, coincidint que no tenen classe a les tardes. Els joves es poden apuntar gratuïtament a la proposta d'una de les tardes. L'activitat de cada tarda es realitza en un lloc diferent del municipi, amb la voluntat d'acostar-la al màxim a tota la població jove. Aquesta activitat s'inicia l'octubre de 2014.

Destinataris

Alumnat de secundària

Coordina

Consell Esportiu del Pla de l'Estany

Dinamitza

Consell Esportiu del Pla de l'Estany

Finançament

DIPSALUT