Blogs Banyoles

Programes de diversificació curricular

UEC  Banyoles

La Unitat d’Escolarització Compartida UEC – Banyoles és un recurs educatiu extern adreçat a alumnes que segueixen una part dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Se’ls ofereixen activitats específiques adaptades a les seves necessitats i dirigides en gran part a l’adaptació al món laboral, en les quals hi col·laboren empreses de Banyoles i comarca.

L’escolarització a la UEC suposa una escolarització compartida amb el centre docent en el qual els alumnes estan matriculats i del qual en continuaran depenent als efectes acadèmics i administratius. L’escolarització a la UEC té caràcter temporal i es pot revisar al llarg del curs escolar.

La UEC Banyoles està ubicada actualment a Can Cuní, a Palol de Revardit.

 

Per a més informació

Servei d’Educació
Pg. Indústria, 25 – 17820 Banyoles
Tel.: 972 58 18 48


Projectes singulars

Els projectes singulars són recursos educatius adreçats a alumnes d’educació secundària obligatòria que presenten dificultats en els seus aprenentatges i en la seva actitud i que necessiten un tipus d’ensenyament més pràctic. L’Ajuntament de Banyoles col·labora amb la recerca d’empreses que participin en la formació d’aquests alumnes.

Projecte Drac és un projecte d'Aula Oberta dins l'Institut Pere Alsius.

Projecte POTs, projecte de l'institut Josep Brugulat

Projecte Som-hi!, projecte de l'institut Pla de l'Estany